Welkom, Gast. Je bent niet ingelogd
Disclaimer
• Saven.nl1
Alle afbeeldingen en html/php-code, zijn door Saven.nl zelf ontworpen en gemaakt, en mogen niet gekopieërd worden. Niets van deze elektronische uitgave mag dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

• Berichten op de website
Hoewel alle berichten op deze website zo veel mogelijk gecontroleerd worden door de door Saven.nl aangestelde beheerders, achten wij ons niet verantwoordelijk voor de toch mogelijk schade makende geplaatste bestanden, links of andere schade makende vormen of methoden die geplaatst kunnen worden.
Saven.nl ondersteund geen berichten die wettelijk niet toegestaan zijn of tegen de wet zijn, Saven.nl is bij het voordoen van zulke berichten gemachtigd deze te verwijderen en/of te wijzigen, net als bij berichten die tegen de regels van Saven.nl zelf zijn. Tevens zijn beheerders gemachtigd om zowel leden en bezoekers als niet leden en gasten de toegang te weigeren tot de site, tot een door hun juist geacht termijn. Geplaatste berichten op Saven.nl kunnen fouten of onwaarheden bevatten. Saven.nl stelt zich niet verantwoordelijk voor de schade ontstaan door eventuele fout uitgewerkte informatie of op welke manier dan ook gepubliceerd op de website en/of het forum. Saven.nl stelt zich tevens niet verantwoordelijk voor hoe contacten, ontstaan op de site zich naast of buiten de site verder uitwerken. Ook zijn alle leden/gasten zelf verantwoordelijk voor de door hun geplaatste berichten.

• Downloads
De downloads die op deze website aangeboden worden zijn niet zelf gemaakt, tenzij anders vermeldt.
Hoe zorgvuldig mogelijk wij onze zelf gemaakte programma's ook maken, kan Saven.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van onze programma's cq downloadbaar gestelde bestanden.
Alle door Saven.nl gemaakte software/bestanden mogen gedeeld worden op andere en desgewenste wijze mits de deze niet, nooit gewijzigd is/wordt, op welke manier dan ook, tevens in de broncode niet. Alle programma's worden altijd zorgvuldig voor het publiceren gecontroleerd op mogelijke virussen.

• Leden gegevens en profielen
Leden dienen ten alle tijden de juiste informatie in te vullen op de formulieren die ingevuld dienen te worden tijdens hun aanmelding op de website. Saven.nl heeft de rechten om op elk gewenst moment welk profiel dan ook te wijzigen in de tot hun juist geachte wijziging.

Wijzigingen en spellings en zins opbouw fouten voorbehouden.

1: Met Saven.nl bedoelen wij de crewleden en de eigena(a)r(en) van deze website
Online bezoekers (Maandag 10 december 2018, om 16:10)
Er zijn 10 bezoekers online, waarvan 0 ingelogd.
Members ingelogd:
Versie: v2013 oldskool       Parsetime: 0.01937 seconden       ( disclaimer | regels | contact )
Offertezeker.nl Online Offertes Vergelijken